Kontakt

Hotel Kresowiak

ul. Grodzieńska 7 17-300 Siemiatycze tel. 85 682 82 28

recepcja@kresowiaksiemiatycze.pl
Z naszych usług skorzystali:

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013.

„Fundusze Europejskie – dla rozwoju Województwa Podlaskiego”

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego – Instytucja Zarządzająca RPOWP