Konferencje, Prezentacje, Szkolenia

Sale konferencyjne dostępne w Hotelu Kresowiak.

*Sala nr 1 dysponuje systemem ścian przesuwnych umożliwiającym zwiększenie powierzchni sali do 300 m².

W celu organizacji szkolenia, konferencji bądź prezentacji prosimy o kontakt z naszymi specjalistami.

Z naszych usług skorzystali:

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013.

„Fundusze Europejskie – dla rozwoju Województwa Podlaskiego”

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego – Instytucja Zarządzająca RPOWP