Płatności

Banki w Siemiatyczach
-Bank Spółdzielczy w Siemiatyczach BPS- ul. Drohiczyńska 8 (tel. 85 655 26 28)
-Pekao S.A.- Plac Jana Pawła 15 (tel. 85 656 59 27)
-PKO Bank Polski Oddział 1-ul księdza Piotra Ściegiennego 3 (tel. 85 655 24 06)
-Bank BGŻ- ul. Pałacowa 12 (tel. 85 655 04 44)
Bankomaty
-PKO Bank Polski – ul. Pałacowa 3 i Plac Jana Pawła II 15
-Bank Polskiej Spółdzielczości S.A.- ul. Małopolska 2

Z naszych usług skorzystali:

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013.

„Fundusze Europejskie – dla rozwoju Województwa Podlaskiego”

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego – Instytucja Zarządzająca RPOWP