Klasyczna synagoga

Klasyczna synagoga zbudowana w II połowie XVIII wieku, obecnie Muzeum Regionalne z obrazami Józefa Charytona, na których uwidoczniona jest atmosfera kresowego miasteczka z końca lat międzywojennych (znajduje się wraz z domem talmudycznym przy ul. Zaszkolnej).

« Wróć do mapy

Z naszych usług skorzystali:

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013.

„Fundusze Europejskie – dla rozwoju Województwa Podlaskiego”

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego – Instytucja Zarządzająca RPOWP