Katedra w Drohiczynie

Bazylika katedralna Trójcy Przenajświętszej w Drohiczynie. Pierwotny kościół fundował Władysław Jagiełło w 1392.
W 1657 parafię przekazano zakonowi jezuitów, którzy po 1696 roku rozpoczęli budowę nowego barokowego kościoła. Budowa została ukończona w 1709 roku. Wyposażenie wnętrza ufundował kasztelan podlaski Wiktoryn Kuczyński. W XVIII wieku w kościele odbywały się wojewódzkie i ziemskie sejmiki szlachty podlaskiej. Po kasacie zakonu jezuitów parafię przekazano w 1781 r. zakonowi pijarów. Kościół został zniszczony w latach 1914–1918 i odbudowany w 1919. Kościół został zdewastowany wiosną 1940 roku przez wojska rosyjskie. Zniszczono 14 ołtarzy, dębowe konfesjonały i ławki, barokową ambonę, epitafia miejscowej szlachty i liczne obrazy. Odrestaurowany częściowo po 1945.
W 1991 roku kościół stał się Katedrą diecezji drohiczyńskiej.

« Wróć do mapy

Z naszych usług skorzystali:

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013.

„Fundusze Europejskie – dla rozwoju Województwa Podlaskiego”

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego – Instytucja Zarządzająca RPOWP