Góra Grabarka

Góra Grabarka jest celem pielgrzymek i symbolicznym centrum prawosławia w Polsce. W skład kompleksu wchodzi: monaster św. Marii i Magdaleny, cerkiew p.w. Spasa w otoczeniu tysięcy krzyży, cerkiew p.w. Wszystkich Strapionych Radość, studzienka ze źródłem.

« Wróć do mapy

Z naszych usług skorzystali:

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013.

„Fundusze Europejskie – dla rozwoju Województwa Podlaskiego”

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego – Instytucja Zarządzająca RPOWP