Cerkiew Narodzenia Przenajświętszej Bogurodzicy w Mielniku

Świątynia zbudowana w 1825. Jest to cerkiew orientowana w stylu klasycystycznym. Wzniesiona została na planie prostokąta z kamienia polnego, cegły i otynkowana. Posiada sześć kopuł. Świątynię otacza mur oddzielający miejsce święte od zwykłego otoczenia.

« Wróć do mapy

Z naszych usług skorzystali:

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013.

„Fundusze Europejskie – dla rozwoju Województwa Podlaskiego”

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego – Instytucja Zarządzająca RPOWP